Jdi na obsah Jdi na menu
 

jak udělat bannery na web

 

 Jak udělat  bannery , jezdící text, ikonky a další věci na web.

 Do těchto  Html kodů stačí dosadit vaše údaje a je to.
 
Zde v  HTML kodech   červené písmo nahradíte svým textem nebo URL adresou. Modré je měnitelné  - udává velikost obrázku nebo barvu písma a pozadí,nebo rychlost pohybu.
Pokud budete něco potřebovat nebo nebudete něčemu rozumět napište mi.
Jak získám URL adresu:
Kliknu na obrázek na webu pravým tlačítkem myši. Objeví se tabulka kde vyberu ,,kopírovat adresu URL obrázku" Pak kliknu pravým tlač.myši na určené místo kam chci vložit tuto adresu a dám vložit.
 
Návod na ikonku, banner s odkazem na např. vaše stránky
1.Nejdříve si uděláme malý obrázek třeba v malování.Nebo použijeme fotku.
2.Pak ho vložíme na naše stránky.
3.Klikneme na něj pravým tlačítkem a dáme kopírovat adresu obrázku neboli URL
4.Pak vložíme tuto adresu do  HTML kodu  pro banner. Vložíme tak, že klikneme na místo - kde je   červené písmo a zmáčknutím pravého tlačítka myši dáme  vložit. Nahradíme červené písmo svým textem.  Zde pro názornost  zobrazeno červeně ,těmi čísly označenými modře se určuje velikost  a můžete je změnit - pozor na poměr stran ,aby se vám obrázek nerostáhl a podobně .Můžete také modrá čísla vyndat a obrázek se zobrazí v původní velikosti.
 
 
<a href="http://www.adresa.stranek.cz/" target="_blank"><img src="sem vložíte URL adresu obrázku" width="88" height="31"></a> 
 
Po kliknutí na odkaz se otevře obrázek v novém okně:
<script type="text/javascript" src="lightbox.js"></script>
<p><a href="adresa URL obrázku " rel="lightbox" title="my caption">název</a></p>
Zvuky na web :Vložte úplně nahoru nad všechno. 
 
V některém prohlížeči nemusí fungovat. 
<embed src="/file/4/moje_hudba.mp3" type="audio/mpeg" autostart="true" loop="true" width="125" height="25"></embed>
  <noembed><bgsound src="/file/4/moje_hudba.mp3" loop="infinite"></noembed>
 
Pozadí :
<p><style type="text/css">
body {
background-image: URL('pozadi.gif');                        
background-attachment: fixed;                                    
background-color: black;                                               
color: white; }                                                                    
</style></p>
 
Pohyblivý text :
  modré číslo lze měnit ,určuje rychlost
Pohyb z dola na horu, po najetí myší  zastaví:
 
<MARQUEE scrollAmount=5 onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction=up <DIV align=center> Vaše ikonky ( Odkazy) </MARQUEE>
Pohyb z dola na horu, stále jde:
 
<div align="center"> <marquee style="font-size: 31%; background-color: 0; width: px" scrollamount="5" direction="up" loop="true"> Vaše ikonky (Odkazy) </span> </marquee
Pohyb z prava do leva po najedení myší zastaví:
<MARQUEE scrollAmount=2 onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction=left <DIV align=center>HTML kód vaší ikony</MARQUEE></body></html></body></html>
Pohyb z prava jede stále: 
<center><marquee scrollamount=7> Vás HTML kód na banner </marquee></center>
aplikace - http://basic-slider.com
 
Bublinky :
 
<script language="JavaScript1.2">
<!-- Begin
 
//Bubble Script by Lisa (issa@lissaexplains.com, http://lissaexplains.com)
//Based on code by Altan d.o.o. (snow@altan.hr)
//For full source code and installation instructions to this script, visit http://www.dynamicdrive.com
 
var no = 15; // image number or falling rate
var speed = 2; // the lower the number the faster the image moves
var snow = new Array();
snow[0] = "bubble.gif"
snow[1] = "bubble.gif"
snow[2] = "bubble.gif"
 
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;  // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp;    // coordinate and position variables
var am, stx, sty;  // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 1800;
 
if (ns4up||ns6up) {
        doc_width = self.innerWidth;
        doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
        doc_width = document.body.clientWidth;
        doc_height = document.body.clientHeight;
}
 
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
j = 0;
 
for (i = 0; i < no; ++ i) {
        dx[i] = 0;                        // set coordinate variables
        xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);  // set position variables
        yp[i] = Math.random()*doc_height;
        am[i] = Math.random()*20;         // set amplitude variables
        stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
        sty[i] = 0.7 + Math.random();     // set step variables
        if (ns4up) {                      // set layers
                if (i == 0) {
                        document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
                } else {
                        document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
                }        } else if (ie4up||ns6up) {                if (i == 0) 
{
                        document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img src=\"" + snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
                } else {
                        document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img src=\"" + snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
                }
        }
        if (j == (snow.length-1)) { j = 0; } else { j += 1; }
}
 
function snowNS() {  // Netscape main animation function
        for (i = 0; i < no; ++ i) {  // iterate for every dot
                yp[i] -= sty[i];                if (yp[i] < -50) {
                        xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
                        yp[i] = doc_height;
                        stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
                        sty[i] = 0.7 + Math.random();
                        doc_width = self.innerWidth;
                        doc_height = self.innerHeight;                }
                dx[i] += stx[i];
                document.layers["dot"+i].top = yp[i]+pageYOffset;
                document.layers["dot"+i].left = xp[i] + 
am[i]*Math.sin(dx[i]);
        }
        setTimeout("snowNS()", speed);
}
 
function snowIE_NS6() {  // IE main animation function
        for (i = 0; i < no; ++ i) {  // iterate for every dot
                yp[i] -= sty[i];
                if (yp[i] < -50) {
                        xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
                        yp[i] = doc_height;
                        stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
                        sty[i] = 0.7 + Math.random();
                        doc_width = ns6up?window.innerWidth-5:document.body.clientWidth;
                        doc_height = ns6up?window.innerHeight-5:document.body.clientHeight;
                }
                dx[i] += stx[i];
                if (ie4up){
                document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]+document.body.scrollTop;
                document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
                }
                else if (ns6up){
                document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+pageYOffset;
                document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
                }
        }
        setTimeout("snowIE_NS6()", speed);
}
 
if (ns4up) {
        snowNS();
} else if (ie4up||ns6up) {
        snowIE_NS6();
}
// End -->
</script>
Sněžení na web:
 
<style type="text/css">
<!--
body {
background-color: #000000;
}
-->
</style>
<script>
// Tady nastavte pocet vlocek (ne více jak 40, bude to trhat)
var snowmax=35
 
// Nastavte barvu vlocek. Múžete tam dát tolik, kolik jenom chcete.
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD")
 
// Písmo, které bude vytváret vlocky. Múžete tam dát tolik, kolik jenom chcete.
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")
 
// Zvolte písmenko co bude vytvaret vlocky (odporoucíme:*)
var snowletter="*"
 
// Zvolte rychlost (odporoucime od 0.3 do 2)
var sinkspeed=0.6
 
// Zvolte maximálny velikost vlocek
var snowmaxsize=22
 
// Zvolte minimálny velikost vlocek
var snowminsize=8
 
// Zvolte zónu snežení.
// Zvolte 1 pro celý snežení, 2 pro levou stranu 
// 3 pro stred a 4 pro pravou stranu
var snowingzone=3
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent 
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)  
var browserok=ie5||ns6||opera
 
function randommaker(range) {                
        rand=Math.floor(range*Math.random())
    return rand
}
 
function initsnow() {
        if (ie5 || opera) {
                marginbottom = document.body.clientHeight
                marginright = document.body.clientWidth
        }
        else if (ns6) {
                marginbottom = window.innerHeight
                marginright = window.innerWidth
        }
        var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
        for (i=0;i<=snowmax;i++) {
                crds[i] = 0;                      
            lftrght[i] = Math.random()*15;         
            x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
                snow[i]=document.getElementById("s"+i)
                snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
                snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
                snow[i].style.fontSize=snow[i].size
                snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
                snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
                if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
                if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
                if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
                if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
                snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
                snow[i].style.left=snow[i].posx
                snow[i].style.top=snow[i].posy
        }
        movesnow()
}
 
function movesnow() {
        for (i=0;i<=snowmax;i++) {
                crds[i] += x_mv[i];
                snow[i].posy+=snow[i].sink
                snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
                snow[i].style.top=snow[i].posy
                
                if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
                        if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
                        if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
                        if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
                        if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
                        snow[i].posy=0
                }
        }
        var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}
 
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
        window.onload=initsnow
}
</script>